I kan ringe på tlf 66 13 62 14, for at høre mere om ''

  • Forundersøgelse: Kr. 500
  • Brystforstørrelse: Kr. 29.900

Ventetid

  • For privatpatienter: 1-2 måneder

Brystforstørrende operation

En kvindes bryster er noget meget personligt og kan have vidt forskellig størrelse og facon.

En række kvinder synes, de har for små bryster. Det kan bero på, at man aldrig har fået den brystudvikling, man måtte ønske sig, eller det kan være forandringer opstået med alderen eller i forbindelse med graviditet, fødsel og amning.

Brystimplantater (proteser) kan anvendes, hvis man har for små bryster og ønsker sig en større barm.

En beslutning om en brystforstørrende operation er en vigtig og væsentlig beslutning, som ofte har krævet lange og mange overvejelser.

Det er vigtigt, at en beslutning om brystforstørrende operation med implantater baserer sig på en god og grundig information dels mundtligt, dels skriftligt, før indgrebet udføres.

Specielt ved kosmetiske operationer kan det anbefales, at der medfølger en ekstra person ved konsultationen.

Følgende information skulle gerne danne basis for et godt beslutningsgrundlag.

Brystimplantater (proteser)

Implantater til forstørrelse af bryster har været anvendt i ca. 40 år. Gennem denne periode har der været anvendt forskelligt materiale og forskellig tilvirkning af disse.

De implantater, der hyppigst anvendes nu og har været anvendt gennem de sidste 30 år, består af en silikoneskal med et indhold af silikonegel.

Klinikken anvender alene proteser af allerhøjeste kvalitet med omfattende dokumentation for deres egenskaber.

Man kan anvende runde proteser eller anatomiske proteser, der er mere dråbeformede. Endelig kan man også anvende saltvandsproteser, der består af en pose af silikone, hvori der fyldes saltvand.

Når silikoneprotesen er den langt hyppigst anvendte, er det pga. dens konsistens, som bedst efterligner det normale væv .Silikoneprotesen har desuden stor holdbarhed. Derudover er der gennem mange år lavet talrige undersøgelser, der har bevist, at silikoneproteser ikke udgør nogen sundhedsmæssig risiko.

Den seneste generation af brystproteser/implantater er de såkaldte Cohesive implantater med et indhold af silikone, der ikke kan flyde ud af protesen, hvis den brister.

Denne nye type proteser holder meget længe. Derfor giver producenterne en livslang garanti på selve proteserne.

Dermed kan man dog ikke forvente, at man aldrig senere kan få behov for korrigerende operationer eller udskiftning af implantater. En lang række andre forhold kan betinge nødvendigheden af yderligere indgreb. Det kan være efter graviditet/amning og almindelige aldersforandringer, hvor vævet forandrer sig, og ens normale brystkirtelvæv får en anden placering.

Man må således være forberedt på, at korrigerende indgreb kan komme på tale.

I Danmark implanteres der helt overvejende silikoneproteser. Mere end 90 %, der får foretaget brystforstørrende operation med implantater, får indlagt silikoneproteser.

Saltvandsimplantater er dog en mulighed. Det er en pose af silikone, hvori der kommer saltvand, men med hensyn til holdbarhed, konsistens og evt. skvulpe- og varme- kuldefornemmelser lever de ikke op til silikoneimplantaternes kvalitet. Derfor anvendes kun proteser af silikone her i klinikken.

Udseende og størrelse af brysterne

Ved forundersøgelsen er det aftalt med plastikkirurgen, hvilken type implantater og størrelse, der skal anvendes, og dette fraviges ikke. Hvis der i forvejen har været lidt forskel på brysternes form, størrelse eller placering af brystvorterne, vil dette forsøges korrigeret. Det kan dog være vanskeligt at få det helt ens på begge sider.

I nogle tilfælde ser man ”folder” i implantatet. Dette ses hyppigst hos helt tynde kvinder og særligt hyppigt, hvis implantatet er lagt under kirtlen, men altså over musklen. Nogle tynde kvinder med ganske lidt eget brystvæv, vil opleve, at folderne er synlige, og at man ikke kan korrigere for dette.

Resultater

Der er en generel meget høj tilfredshed med brystimplantater, idet ca. 95 % opnår høj tilfredshed.

Det beskrives, at brystimplantater giver kvinden en højere livskvalitet end inden operationen.

Selv i de tilfælde, hvor der optræder komplikationer, der kan gøre efterforløbet besværligt, opnår man et for kvinderne godt resultat, og det er kun ekstremt sjældent, at nogen henvender sig med ønske om at få implantater fjernet, men man må som tidligere noteret være forberedt på, at et korrigerende indgreb kan komme på tale.

Komplikationer

Ved brystforstørrende operation som ved alle kirurgiske indgreb kan der forekomme komplikationer.

En umiddelbar komplikation er blodansamling. Dette er sjældent, dvs. 1 % eller derunder.

En alvorlig komplikation er infektion omkring protesen. Selvom der under operationen er givet forebyggende antibiotika, sker det en sjælden gang (mindre end 1 %) at der opstår infektion, der er så udtalt, at det kan være nødvendigt i en periode at fjerne implantatet, indtil såret er helet, og det hele er faldet til ro. Efter ca. 3 måneder kan man atter lægge implantatet ind.

Føleforstyrrelser

Ca. 10 % af de, der får lagt brystimplantater, oplever i umiddelbar tilslutning til operationen og i ugerne derefter, at der er ændret følesans i og omkring brystvorteområdet. Der kan være tale om overfølsomhed, eller der kan være tale om nedsat følesans. Hos langt de fleste normaliseres følesansen igen i løbet af uger til måneder. Kun yderst sjældent er der tale om en permanent ændring af følesansen.

Kapseldannelse

Når der er indlagt et brystimplantat, danner kroppen en ganske tynd arvævshinde rundt om implantatet. Hos nogle enkelte dannes der en for tyk hinde, en tyk arkapsel, der kan trække sig sammen omkring protesen. Dette giver gener med trykken, ømhed og ændret udseende af brysterne. Hvis du får kapseldannelse, kan dette behandles ved en fornyet operation. Risikoen for kapseldannelse ligger på ca. 1-3 %. Det kan ikke lade sig gøre på forhånd f. eks. ved blodprøver eller lignende at finde ud af, hvem der er disponeret for kapseldannelse.

Infektion

For at vide mere om infektioner i forbindelse med operationer, kan du læse her: Infektion i forbindelse med operationer

Ar

Lige meget hvilken metode man anvender til indlæggelse af implantatet, vil der være et ar. Det tilstræbes, at implantatet indlægges og der sys, så arrene bliver mindst synlige. Men ar kan blive brede, røde og tykke. En del af disse ar falder imidlertid til ro over en længere periode. For at give arudviklingen de bedste muligheder anvendes der micropore-plaster (englehud) over arrene de første 3 måneder. Englehudsplaster kan blive siddende i 7-10 dage ad gangen, og du kan tage brusebad, når blot plasteret tørres bagefter, eksempelvis med en hårtørrrer.

For at vide mere om ar i forbindelse med operationer, kan du læse her: Operations-ar

Overvægt og rygning

Som ved alle andre operative indgreb er der en øget risiko for alle de nævnte komplikationer, specielt infektion, vævsdød og forsinket sårheling, hvis du er overvægtig eller er ryger.

Holdbarhed

Producenterne af de moderne implantater giver en livslang garanti for holdbarheden af implantaterne. Det er muligt, at de altid holder, men det vides ikke på nuværende tidspunkt.

Tidligere råd om rutinemæssig udskiftning af brystimplantater hvert 10.-15. år skal imidlertid ikke følges. Kun hvis der er specielle symptomer med ændring af form, facon, konsistens eller andet, kan det være nødvendigt med en overvejelse om udskiftning af implantater.

Undersøgelse for knuder i brystet

Brystimplantater lægges altid, således at kirtelvævet ligger uden på implantaterne. Det er derfor muligt at føle brystknuder ligeså godt med implantater som uden.

Mammografi kan lade sig gøre, men røntgenstrålerne kan ikke trænge igennem et silikoneimplantat Det kan derfor nødvendiggøre flere billeder, for at man kan gennemføre en mammografi.

Ultralydscanning vil i de fleste tilfælde kunne udføres.

Amning

Der er ikke noget, der umiddelbart hindrer amning efter indlæggelse af brystimplantater.

Dansk Plastikkirurgisk Mammaregister

Gennem årene har der været en del debat omkring brystimplantater og i det hele taget andre typer af brystoperationer som brystløft og brystformindskende operationer. For at få dokumentation for fordele og ulemper inden for disse operationer har der fra Kræftens Bekæmpelses side været oprettet et register, der hed Dansk Plastikkirurgisk Mammaregister. Dette register har indsamlet informationer om plastikkirurgiske brystoperationer.

Når der bl.a. i den udleverede patientinformation, som du har i hånden, står at ”der er dokumentation for …”, er det bl.a. fra Plastikkirurgisk Mammaregister, man har indhentet disse informationer, et register, som har høj forskningsmæssig kvalitet, og som der refereres til over hele verden.

Plastikkirurgisk Mammaregister indhenter ikke længere informationer fra nye patienter, men følger op på de mange tusinde der allerede er registreret.

Skriv et svar