I kan ringe på tlf 66 13 62 14, for at høre mere om ''

  • Forundersøgelse: Kr. 500
  • Øjenlågsoperation, øvre: Kr. 8.400
  • Øjenlågsoperation, øvre + nedre: Kr. 16.000

Før/efter-billeder af

Ventetid

  • For privatpatienter: 1-2 måneder
  • For sygesikringspatienter:
    1-24 måneder

Øvre øjenlåg

Efterhånden som man bliver ældre, mister huden omkring øjnene sin elasticitet, og musklerne slappes. Herved kommer øjenlåget til at hænge, og mange får et træt udseende. Hos enkelte kan øjenlåget hænge så meget, at synsfeltet er påvirket, og der skal bruges uhensigtsmæssigt mange kræfter på at holde øjnene åbne. Dette kan medføre spændinger i pandemuskulaturen, ofte med hovedpine til følge.

Resultater

Det endelige resultat ses efter 6-8 uger, da hævelsen og evt. blodudtrædninger først skal forsvinde. I sjældne tilfælde kan helingsperioden strække sig over måneder op til ½ år.

Det kan hos få patienter være nødvendigt at lave en mindre korrektion efter øjenlågsoperationen.

En sådan korrektion vil tidligst blive lavet 3-6 måneder efter den primære operation.

Komplikationer

Der forekommer yderst sjældent komplikationer (under 1%) i forbindelse med operation for tunge øvre øjenlåg.

I umiddelbar tilknytning til operationen dryppes øjnene forebyggende med antibiotikadråber (Spersadex). På trods af det kan der i sjældne tilfælde forekomme infektion i form af øjenbetændelse, som vil kræve behandling.

Man må forvente en mindre misfarvning, men hvis man i øvrigt overholder forskrifterne for medicinindtagelse, som nævnt i afsnittet ”Brug af medicin”, vil misfarvningen være minimal.

Enkelte oplever, at øjnene føles tørre, eller at de løber lettere i vand. Dette forsvinder igen efter få uger.

Nogle få patienter reagerer på bedøvelsen ved at hæve stærkt op omkring øjnene, i nogle tilfælde så meget, at øjnene er næsten lukkede i nogle døgn. Dette er uden betydning og vil forsvinde af sig selv. Isbehandling kan hjælpe lidt på hævelsen og også føles behagelig efter operationen.

Føleforstyrrelser

Der kan være føleforstyrrelser f.eks. i form af kløe i arrene i op til 6 måneder efter operationen. Generne vil forsvinde af sig selv.

Infektion

For at vide mere om infektioner i forbindelse med operationer, kan du læse her: Infektion i forbindelse med operationer

Ar

Det tilstræbes at arrene, som ligger i globelinjen, sys så de bliver mindst synlige. Umiddelbart efter trådfjernelsen vil arrene være røde og måske også hævede, men de falder til ro over en længere periode (op til ½ år), og rødmen forsvinder.

Rygning

Som ved alle andre operative indgreb er der en øget risiko for komplikationer, specielt infektion, og forsinket sårheling, hvis du er ryger. Ligeledes er der større fare for, at resultatet af operationen ikke er ligeså holdbart, som hvis du ikke ryger.

Skriv et svar