Etiske principper

Behandlingen af patienter på Plastikkirurgisk Klinik beror på ansvar og respekt over for den enkelte patient.

Behandlingen foregår i et miljø af tryghed, tillid, samarbejde og indlevelse i den enkelte patients situation.

Den plastikkirurgiske speciallæge er ansvarlig for at informere patienten grundigt om det påtænkte indgreb, risici og evt. bivirkninger. Ved kosmetiske operationer sikrer plastikkirurgen sig gennem grundig dialog, at patientens forventninger er afklaret, og at der opnås en fælles forståelse for målet med behandlingen.

Den plastikkirurgiske speciallæge forholder sig neutral i sin rådgivning af patienter, der vælger den kosmetiske operation. Faglige hensyn og erfaring vil dog blive vægtet.

Plastikkirurgen er veluddannet og udøver sit fag på en faglig forsvarlig måde, herunder vedligeholder og fornyr han sin faglige viden/kunne og indretter sin praksis herefter.

Patienter på Plastikkirurgisk Klinik er omfattet af lovgivningen omkring læger og andet sundhedspersonales tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter alle fortrolige oplysninger om patientens forhold.

I efterforløbet af operationen vil patienten blive fulgt af plastikkirurgen. Eventuelle komplikationer vil blive behandlet med samme omhyggelighed og ansvar som tidligere uden ekstra omkostninger for patienten.

Her finder du klinikken

Erik Løntoft Plastikkirurgi
Filosofgangen 25
5000 Odense C

Tlf. 66 13 62 14
Mail: reception@lontoftplastikkirurg.dk