Løntoft Plastikkirurg - Preloader

Plastikkirurgisk Klinik Løntoft, Nyhøj og Poulsen
Filosofgangen 25
5000 Odense C
Filosofgangen 25 5000 Odense C

Tlf. 66 13 62 14 (Telefon-tid: 9:00-12:00)
Mail: reception@lontoftplastikkirurg.dk

Løntoft deler

Overdragelse af patientjournaler i forbindelse med generationsskifte/overdragelse af specialægepraksis og privatklinik Erik Løntoft

Da der per 1. september 2022 sker generationsskifte i speciallægepraksis over 2 år fra 1. september 2022 og overdragelse af privatklinik i samme tidsrum til speciallægerne i plastikkirurgi Lene Nyhøj Heidemann og Lotte Poulsen vil journalerne blive overført til de nye speciallæger med det samme behandlingssted, Filosofgangen 25 st, 5000 Odense C.

Såfremt du som patient ikke ønsker din journal bliver overdraget, skal du give besked herom til klinikken, hvorefter din patientjournal overdrages til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Ovenstående fremgår af Bekendtgørelse 2021-06-08 nr 1225 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Løntoft deler